OVNER | OVNSDELER | OM OSS | KONTAKT
Dekkerhus gamle ovner har drevet med kjøp, salg, restaurering, steinsetting og sveising av alle typer jernovner i ca 15 år. Våre berømte støpegodsovner var Norges største eksportartikkel gjennom 200 år. De får nå sin renessanse.

Rundovner og etasjeovner blir levert ferdig steinsatt, 1700-tallsovner blir levert i deler og steinsettes av en montør hjemme hos kunden.

Vi kjøper og selger sylinderovner, etasjeovner, vedkomfyrer, vindovner, bileggere, empire-ovner, rokokko-ovner, antikke kaminer og peiser, hytteovner, magasinovner, kokeovner, samt noen nyere koks-/vedovner.

Vi restaurerer alle typer støpegodsovner. Vi tar også i mot ovner i bytte som betaling for restaurering.

Vi har ovnsdeler til etasjeovner, rundovner, 1700-tallsovner og 1800-tallsover og bukkevaseovner. Vi har blant annet på lager cirka 300 sideplater til etasjeovn. Ring eller send e-post med spørsmål om vi har delene du trenger.